Odwodnienia terenu

Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych oraz warunki gruntowo-wodne przewiduje się wykonanie instalacji odwodnieniowych igłofiltrami.

Zakres robót odwodnieniowych obejmuje wykonanie:
- instalacji igłofiltrów
- prace związane z instalacją agregatów pompowych
- ułożenie rurociągów do odprowadzenia wód z odwodnianych wykopów
- wykonanie instalacji doprowadzającej energie elektryczna z sieci energetycznej lub z agregatów prądotwórczych do pomp do odwodnieniowych
- pompowanie odwadniające z 24 godzinnym nadzorem pomp i maszyn
- po zakończeniu prac odwodnieniowych demontaż instalacji igłofiltrów, rurociągów odprowadzających, instalacji elektrycznych

Efekt odwodnienia na czas budowy zależy od dokładnego wykonania i szczelności instalacji odwodnieniowych.